The Amsterdam Beer Festival

7, 8, 9 SEPTEMBER 2018

Poesiat & Kater

Het verhaal van Poesiat & Kater begint al in 1733 toen Jan van den Bosch zijn bierbrouwerij en azijnmakerij ‘De Gekroonde Valk’ startte aan de Hoogte Kadijk in Amsterdam. In 1791 werd de bierbrouwerij vernoemd naar de nieuwe eigenaar Jan Messchert van Vollenhoven. Zij exporteerde bier over de hele wereld en was rond 1900 de grootste brouwerij van Nederland. Het bekendste en meest gedronken bier was de Van Vollenhoven’s Extra Stout.

In 1949 werd de brouwerij overgenomen door Heineken. Even later werd de brouwerij gesloten en gingen de brouwvolumes over naar de ketels van Heineken (en Amstel). Alleen het aloude Van Vollenhoven’s Extra Stout overleefde, en werd nog op kleine schaal gebrouwen en op de markt gebracht. Toen Heineken begin deze eeuw stopte met de productie van het stout, greep stichting De Gekroonde Valk haar kans. Zij bezit de originele receptuur en brengt sinds 2006 het roemruchte Van Vollenhoven’s Extra Stout zelf op de markt.

In 2014 werd de stichting benaderd om een bierbrouwerij te beginnen. De keuze was toen snel gemaakt. In maart 2017 opende Brouwerij Poesiat & Kater haar deuren en brouwt weer als vanouds Van Vollenhoven bieren.

The Poesiat & Kater story begins in 1733 when Jan van den Bosch started his beer and vinegar brewery ‘De Gekroond Valk’ at the Hoogte Kadijk in Amsterdam. In 1791 the beer brewery was named after the new owner Jan Messchert of Vollenhoven. She exported beer all over the world and was the largest brewery in the Netherlands around 1900. The best known and most drunk beer was Van Vollenhoven’s Extra Stout.

In 1949 the brewery was taken over by Heineken. A short period later, the brewery was closed and the brewing volumes were transferred to Heineken (and Amstel) brewery. Only Van Vollenhoven’s Extra Stout survived, it was still brewed on a small scale and marketed. When, at the start of this century, Heineken stopped the production of this Stout, foundation De Gekroonde Valk seaced her chance. They got the original recipe and since 2006 introduced the famous Van Vollenhoven’s Extra Stout to the market again.

In 2014 the foundation was approached to start a brewery. The choice was easy. In March 2017, Brewery Poesiat & Kater opened her doors and brew Van Vollenhoven beer again.

Beers Festival 2017

Van Vollenhoven Extra Stout

7.1

Van Vollenhoven Princesse bier

5.5

Van Vollenhoven E.I.P.A

6.5

Kaintz Tripel

8.5
See full program
Back to homepage